در گوگل محبوب کنید :

ارسال این صفحه به دوستان

پایتخت ایران کجاست؟ ( پاسخ یک کلمه و به فارسی باشد)