سلام دوجسنگرا (به هر دو جنس تمایل داشتن ) من جنس مخالفم رو پیدا کردم ( شوهرم ) یک نفس خوشگل و تمیز برای یک رابطه همیشگی میخوام از تهران ۲۶ سالمه مفعول ،،! فقط خواهش میکنم اقایون و زوجهای موازی مزاحم نشن ممنون از فهم ، فهم ، فهم ، بالای دوستان عزیز .